Ciekawostki

Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych zwane powszechnie "RODO" zostało opublikowane w kwietniu 2016. Na jego podstawie kraje członkowskie powinny przyjąć wewnętrzne przepisy uzupełniające RODO. Nasze władze zaczęły ten proces już (!) pod koniec 2017. Obecnie mamy czwarty z kolei projekt polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 16.03.2018 (!) Podobnie, jak poprzednie, niechlujny i pełen błędów. Ciekawe co dalej... Zapewne jak prawie każda ustawa w naszym kraju, i ta będzie nowelizowana co tydzień ;)

Podpisane ustawy:

- o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

- Prawo przedsiębiorców.


W Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej w art. 6 wprowadzono fundamentalny przepis dla przedsiębiorców, a mianowicie:

Art. 6. W ustawie z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu „Za udziałw walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności kraju” (Dz. U. poz. 85)wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. W celu uznania zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiaobronności Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się medal „Za zasługi dlaobronności kraju”.”;  DORADCA PODATKOWY
  PIOTR STRÓŻYNA

  GLIWICE ul. Łużycka 16
  Doradzając, pomagam
  Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria