Ciekawostki

W dniu 10.08.2014 weszła w życie "Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych" czyli II transza deregulacji.
Ustawa ta między innymi dereguluje zawód doradcy podatkowego. Czynności zastrzeżone dla doradców podatkowych (oraz adwokatów i radców prawnych, a także częściowo biegłych rewidentów), to:
  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych
  • reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych
Dotychczasowe certyfikaty księgowe są już bezużyteczne. Prowadzenie ksiąg i innych ewidencji podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych zostało całkowicie uwolnione... Zatem będzie mógł się tym zająć praktycznie każdy, niezależnie od kwalifikacji, doświadczenia i wiedzy. Pewnie jak grzyby po deszczu zaczną powstawać firmy, które będą to robiły za grosze. A ci, którzy dotychczas robili to nielegalnie, "wyjdą z ukrycia".
Czy to dobrze, czy źle?
Hmm, dla budżetu zapewne dobrze. Wpływy budżetowe z tytułu odsetek i kar ściąganych z tytułu błędów popełnionych przez niedoświadczonych domorosłych "księgowych" zapewne znacząco wzrosną.
A dla doradców podatkowych? Myślę, że w dalszej perspektywie także dobrze. Przybędzie nam pracy przy korektach i naprawianiu skutków błędów "wolnego rynku". A z czasem podatnicy się sami przekonają, niejednokrotnie boleśnie na własnej skórze, że nie cena powinna decydować o wyborze partnera w biznesie, a jego wiedza, doświadczenie i profesjonalizm!

Ciekawostka:
Czy spis z natury to faktycznie (jak sama nazwa wskazuje) spis z natury?

Otóż niekoniecznie...
Minister Finansów sugeruje wprowadzenie korekty spisu z natury, czyli de facto jego uwirtualnienie :) Dzieje się to w ślad za nieżyciowym i absurdalnym orzeczeniem NSA, który stoi na stanowisku, że każda korekta dotycząca przychodu musi być odniesiona do pierwotnego okresu sprzedaży (nawet kilka lat wstecz!). Oj, Panowie Sędziowie...
Aby "wyjść na prostą" powstała koncepcja korekty spisu z natury, który chyba powinien nazywać się "wirtualnym spisem z natury" lub "spisem z natury i nie tylko". Tak więc za jednym absurdem podąża drugi. Poniżej treść wyjaśnienia MF z 4.07.2013 w tej kwestii:
"(…)w sytuacji,gdypozakończeniurokupodatkowegopodatnik otrzyma zwrot towarów, wystawi fakturę korygującą, skoryguje przychód za poprzedni rok podatkowy, to korekty kosztów uzyskania przychodów związanych ze zwrotem towarów podlegających ujęciu w spisie z natury, powinien dokonać poprzez korektę spisu z natury na 31 grudnia poprzedniego roku".

Jest jednak wyjście z tej absurdalnej sytuacji. Jakie? Możesz dowiedzieć się na moich szkoleniach.
Zapraszam!

DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria