Dlaczego doradca

Kim jest doradca podatkowy?

Zawód doradcy podatkowego w Polsce istnieje stosunkowo od niedawna
i tak naprawdę jest nieznany. Wiele osób myli go z biurem rachunkowym, co jest ogromnym nieporozumieniem, gdyż doradca podatkowy ma o wiele większe możliwości
i kompetencje.
Aby otrzymać tytułu zawodowy konieczne jest uzyskanie wpisu do krajowego rejestru doradców podatkowych, a także posiadanie: wyższego wykształcenia, ogromnej wiedzy specjalistycznej, oraz bardzo bogatego doświadczenia zawodowego związanego
m.in. z prawem: podatkowym, celnym, skarbowym, gospodarczym i rachunkowym.

Pamiętaj!
Doradca podatkowy może być pomocny nie tylko przedsiębiorcom, ale każdemu
kto rozlicza się z fiskusem. Każdy musi raz w roku złożyć deklarację podatkową,
a wiadomo, ile trzeba na to poświęcić czasu. Mogę zrobić to za Ciebie! Chętnie wesprę
Cię moją wiedzą i umiejętnościami!

Co zyskujesz korzystając z usług doradcy?

Zdrowie
Powierzając swoje sprawy doradcy podatkowemu nie musisz się o nic martwić. Możesz mieć pewność, że oddałeś swoją sprawę w dobre ręce, dzięki czemu możesz spać spokojnie, a tym samym zdrowo.

Czas
Nie musisz śledzić ciągle zmieniającego się prawa. Doradca podatkowy  zrobi
to za Ciebie, Ty możesz w tym czasie robić miliony przyjemniejszych rzeczy. 

Pieniądze
Korzystając z pomocy doradcy podatkowego przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, możesz wiele oszczędzić.

Ponadto zlecając swoje sprawy doradcy możesz:
 • być pewny, iż zostaną one zrealizowane efektywniej, niż gdybyś zrobił
  to we własnym zakresie.
 • uniknąć wielu błędów, skutków ich popełnienia, a także konsekwencji
  karno-skarbowych.Korzystając z usług doradcy podatkowego, nie będziesz musiał(a):
 • stać kolejkach w urzędzie skarbowym,
 • śledzić na bieżąco zmian w przepisach,
 • pilnować terminów,
 • martwić się o prawidłowość deklaracji i innych składanych dokumentów,
 • stresować się kontrolami.
a będziesz mógł/mogła:
 • skoncentrować się nad swoją działalnością gospodarczą,
 • czuć się bezpiecznie, jeżeli uświadomisz sobie, że:
  - o kondycję finansową firmy dba kompetentna osoba,
  - ryzyko odpowiedzialności finansowej wobec fiskusa jest minimalne.

Bezpieczeństwo klienta doradcy podatkowego wynika z:
 • wysokich kwalifikacji zawodowych doradcy,
 • odpowiedzialności cywilnej doradcy za szkody wyrządzone przy świadczeniu usług,
 • obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej doradcy,
 • ustawowego nakazu zachowania tajemnicy zawodowej,
 • nakazu odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania danych i dokumentacji.

Pamiętaj, że:
 • Doradca podatkowy ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej; oznacza
  to, że nie może zeznawać jako świadek w postępowaniu podatkowym dotyczącym swoich klientów; inne podmioty i osoby nie mogą odmówić złożenia zeznań na wezwanie organu podatkowego,
 • Doradca podatkowy ma prawo występowania przed sądami administracyjnymi,
   w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych
  jako pełnomocnik podatnika; inne podmioty (poza nielicznymi np. adwokatami
  i radcami prawnymi) takiego prawa nie mają,
 • Doradca podatkowy ma prawo do świadczenia usług w znacznie szerszym zakresie
  w porównaniu z innymi podmiotami prowadzącymi księgi podatkowe
  (np. udzielanie porad, wyjaśnień, sporządzanie opinii).

Mity o doradztwie podatkowym

Doradztwo podatkowe to zbędny luksus- jest drogie, ktoś inny zrobi to taniej
Bezpieczeństwo i pewność, że obsługa podatkowa jest prowadzona profesjonalnie,  
ma swoja cenę, która w porównaniu ze szkodami, jakie może przynieść podjęcie błędnych decyzji, bądź powierzenie spraw niekompetentnym osobom, jest naprawdę niska. Często cena usługi profesjonalnej kancelarii nie jest wyższa od kwoty płaconej bez faktury za usługi wątpliwej jakości.

Doradcy podatkowi to kombinatorzy próbujący ominąć przepisy prawa podatkowego 
Tak naprawdę, optymalizacja obciążeń podatkowych to znajdowanie najkorzystniejszych możliwości dla podatników w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Doradca podatkowy podlega odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej i - co najważniejsze - jest jednym z zawodów zaufania publicznego,
nie może więc być mowy o jakimkolwiek kombinowaniu. Doradcy podatkowi stanowią nieodłączny element systemu prawa podatkowego i są wsparciem, z jednej strony dla podatników, a z drugiej dla organów podatkowych. 

Doradcy podatkowi to wrogowie aparatu skarbowego. 
Zarówno pracownicy aparatu skarbowego, jak i doradcy podatkowi nie tworzą,
lecz stosują prawo podatkowe. Jedni i drudzy muszą borykać się ze skomplikowanymi
i zmiennymi przepisami prawa podatkowego. Doradca podatkowy ma na względzie dobro podatnika i działa w zgodzie z prawem i zasadami etyki. 

SZARA STREFA zrobi to samo - tanio i dobrze
Tak naprawdę podmiot korzystający z tego typu usług ryzykuje dużo, a zyskuje niewiele. Cała odpowiedzialność za błędy spoczywa na nim. Zazwyczaj powierza
on swoje sprawy w ręce osoby nieposiadającej dostatecznej wiedzy i umiejętności,
a także odpowiednich kwalifikacji zawodowych, i która w dodatku może w każdej chwili zniknąć w związku z karą za nielegalne prowadzenie działalności.

DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria