DOKUMENTACJA PODATKOWA

Jeżeli prowadzisz interesy z podmiotem powiązanym (kapitałowo lub rodzinnie)
albo mającym siedzibę w tzw. raju podatkowym, to pamiętaj, że jesteś pod specjalnym nadzorem ze strony fiskusa. W razie ewentualnej kontroli transakcje z takimi podmiotami będą analizowane wyjątkowo wnikliwie.

Poza tym kontrolujący mają prawo zażądać od Ciebie tzw. dokumentacji podatkowej,
w której powinny być szczegółowo opisane okoliczności związane z takimi transakcjami. Konieczność sporządzenia dokumentacji wynika bezpośrednio z ustaw o podatkach dochodowych (od osób fizycznych oraz od osób prawnych).

Brak takiej dokumentacji może skutkować zakwestionowaniem cen w transakcjach
z omawianymi podmiotami i nałożeniem podatku według stawki 50%.

Nie czekaj zatem na kontrolę i nie narażaj się na przykre konsekwencje, lecz zadbaj zawczasu o opracowanie dokumentacji podatkowej. Jest to zadanie dość trudne
i skomplikowane, jednakże pomoże Ci w tym doradca podatkowy.

  DORADCA PODATKOWY
  PIOTR STRÓŻYNA

  GLIWICE ul. Łużycka 16
  Doradzając, pomagam
  Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria