Historia zawodowa Doradcy Podatkowego Piotra Stróżyny


Właściciel firmy, Piotr Stróżyna, ukończył informatykę na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach i przez kilka pierwszych lat pracy zawodowej był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w swoim macierzystym Instytucie Informatyki Pol. Śl.

Po paru latach odszedł z uczelni, aby zasmakować działalności na własny rachunek.
Wraz z kolegą z Instytutu założył jedną z pierwszych firm informatycznych na Śląsku:
Zakład Zastosowań Komputerów "PiK".
Po rozwiązaniu spółki kontynuował działalność w sferze informatyki pod firmą: Zakład Techniki Komputerowej "SOFT EKSPERT" . W firmie tej powstało uznane na rynku oprogramowanie dla przedsiębiorstw, którego głównym projektantem i autorem jest
P. Stróżyna. Z racji konieczności ścisłej znajomości przepisów niezbędnej do bieżącej aktualizacji oprogramowania, zetknął się z zagadnieniami podatkowymi. I to był ten łącznik,  który spowodował, że Piotr Stróżyna równolegle z działalnością informatyczną zaczął zajmować się doradztwem podatkowym.

W roku 1998 został wpisany warunkowo na listę doradców podatkowych pod numerem 06787:

a w roku 2006 wpis warunkowy został przekształcony we wpis ostateczny:


W ramach  swojej działalności właściciel firmy przez wiele lat prowadził również biuro rachunkowe, jednakże później skupił się na doradztwie stricte.

Od początku roku 2013 zagadnienia informatyczne przejęła nowo powstała spółka z o. o. "SOFT EKSPERT", natomiast Piotr Stróżyna zajmuje się szeroko pojętym doradztwem - poszczególne jego dziedziny zostały omówione na podstronach tego serwisu WWW.

W wolnych chwilach doradca podatkowy lubi podróżować i zwiedzać świat, posiada uprawnienia pilota wycieczek. Dociera do najciekawszych zakątków naszego globu, poznaje nowych ludzi i ich obyczaje, dużo fotografuje.

Poniżej kilka fotografii z jednego z ostatnich wyjazdów:

  DORADCA PODATKOWY
  PIOTR STRÓŻYNA

  GLIWICE ul. Łużycka 16
  Doradzając, pomagam
  Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria