OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Być może jeszcze nie do końca zdajesz sobie sprawę z tego, jak istotne
jest zagadnienie ochrony danych osobowych. I to już nawet nie tylko dlatego,
że zobowiązuje do tego ustawa, a podmioty nieprzestrzegające przepisów
w tym zakresie są dotkliwie karane.

Na pewno chciałbyś chronić tajemnicę swojego przedsiębiorstwa (informacje handlowe, marketingowe, know-how itp.) . Wdrażając system ochrony danych osobowych chronisz nie tylko te dane, ale chronisz zarazem swoje wszystkie tajemnice.
Więc praktycznie chronisz siebie!

Pamiętaj,że wdrożenie systemu ochrony danych osobowych daje Ci przewagę
nad konkurencją, gdyż coraz częściej jest to jeden z czynników wyboru kontrahenta przez świadomych klientów.

Wdrożyłem system ochrony danych osobowych u siebie i w wielu innych firmach. 

Mając doświadczenie w omawianej dziedzinie, mogę Ci pomóc i zaoferować kompleksowe rozwiązania w tej kwestii.
Cena usługi zależy od wielu czynników (zakresu realizowanych usług, charakterystyki
i rozmiaru Twojej działalności itp.) i jest ustalana indywidualnie.
Poniżej szczególowo zostały omówione elementy pełnej oferty:

DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria