OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


CYKL SZKOLEŃ Z OCHRONY DANYCH


 OSOBOWYCH


Przedstawiamy cykl szkoleń składający się z kilku modułów o różnym stopniu zaawansowania, przeznaczonych zarówno dla słuchaczy mających małą wiedzę w tej dziedzinie, jak i dla osób dobrze znających tematykę. Każdy z modułów może stanowić odrębne szkolenie, można też połączyć kilka z nich w spójny tematycznie ciąg edukacyjny.


Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce- szkolenia i seminaria.


Moduły:


A – Podstawy ochrony danych osobowych (3 godz. 97,- zł)


B – Nowe obowiązki wynikające z RODO (3 godz. 247,-zł)


C – RODO- problemy i trudności (3 godz. 247,-zł)


D – Nielimitowane szkolenie z RODO  (godzina zakończenia zależy od zainteresowania i uznania uczestników, 497, zł)

wraz z warsztatem szacowania ryzyka (DPIA)Terminy:


Moduł A. 13.04.18, godz.: 8:30- 11:30

Moduł B. 13.04.18, godz.: 12:30- 15:30

18.04.18, godz.: 8:30- 11:30

Moduł C. 18.04.18, godz.: 12:30- 15:30

Moduł D. 20.04.18, godz.: 9:00- unlimited ***

Seminarium nowych obowiązków zawartych w RODO.


Tematem dominującym będzie omówienie podstawowych zagadnień związanych z rozporządzeniem, a zwłaszcza obowiązków administratora (organizacji).Przedstawimy sposób przygotowania się do nowej sytuacji prawnej (wdrożenie RODO). Poruszymy także kwestię obowiązków inspektora ochrony danych (IOD).


Najbliższe terminy:

- 15.03, godz. 10:00 – brak miejsc

- 27.03, godz. 10:00 – brak miejsc

 -28.03, godz. 10:00 – brak miejsc

- 06.04, godz. 10:00 – ostatnie wolne miejsca!!

- 10.04, godz. 10:00 – brak miejsc


(Przewidujemy kolejne terminy)

 

Spotkanie odbędzie się w pokoju nr 130 (I piętro)

Ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

 

Zgłoszenia: kancelaria@strozyna.pl

W symbolicznej opłacie 37 zl (brutto) za osobę uwzględniamy koszty organizacyjne oraz materiałów, które Państwo otrzymają.


***


Być może jeszcze nie do końca zdajesz sobie sprawę z tego, jak istotne
jest zagadnienie ochrony danych osobowych. I to już nawet nie tylko dlatego,
że zobowiązuje do tego ustawa, a podmioty nieprzestrzegające przepisów
w tym zakresie są dotkliwie karane.

Na pewno chciałbyś chronić tajemnicę swojego przedsiębiorstwa (informacje handlowe, marketingowe, know-how itp.). Wdrażając system ochrony danych osobowych chronisz nie tylko te dane, ale chronisz zarazem swoje wszystkie tajemnice. 

Więc praktycznie chronisz siebie!

Pamiętaj, że wdrożenie systemu ochrony danych osobowych daje Ci przewagę nad konkurencją, gdyż coraz częściej jest to jeden z czynników wyboru kontrahenta przez świadomych klientów.


Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiam ofertę usługi z zakresu ochrony danych osobowych polegającej na kompleksowym wsparciu merytorycznym w przygotowaniu się do wypełnienia obowiązków wynikających z nowych przepisów wchodzących w życie 25.05.2018, czyli do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego powszechnie „RODO”.
Niezależnie od powyższej usługi proponuję także przeprowadzenie audytu określającego stopień zgodności danej organizacji z wymogami RODO.
Ponadto przedstawiam ofertę sprawowania funkcji zewnętrznego inspektora ochrony danych (IOD) – następcę dzisiejszego ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), a także przeprowadzenia audytu pod katem RODO.

Wymienione usługi są niezależne od siebie, choć nie ma przeszkód, aby je połączyć.

DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria