Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu


Być może nawet nie przypuszczasz, że jesteś podmiotem, na który zostały nałożone specyficzne obowiązki związane z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ustawa wymienia bardzo szeroki krąg podmiotów, których dotyczą te przepisy
(np. doradcy podatkowi, prawnicy, biura rachunkowe, kantory, fundacje, stowarzyszenia). Takim podmiotem może być także każdy przedsiębiorca, który przyjął płatność w gotówce w równowartości co najmniej 15 000 EURO.

A jeżeli już stałeś się tzw. instytucją obowiązaną, to spoczywa na Tobie cały szereg obowiązków, z których najważniejsze, to:
 • opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur wraz z dodatkowymi dokumentami
 • zaprowadzenie ewidencji transakcji
 • przeszkolenie personelu
 • identyfikacja, zebranie i weryfikacja informacji dotyczących klientów
 • analiza przeprowadzanych transakcji klienta i jej udokumentowanie
 • rejestracja wybranych transakcji
 • przekazywanie informacji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej
 • przechowywanie dokumentacji

Zapewne domyślasz się, że zaniedbywanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy może wywołać przykre konsekwencje.

Proponuję pomoc w prawidłowym wywiązaniu się z opisanych obowiązków w formie:
 • audytu i/lub doradztwa w zakresie opisywanej tematyki
 • opracowania wszystkich niezbędnych procedur i dokumentów
 • przeszkolenia Ciebie i Twojego personelu

Cena usługi
 zależy od zakresu realizowanych usług, charakterystyki i rozmiaru Twojej działalności i jest ustalana indywidualnie, jednak zwykle nie przekracza kilkuset złotych.

  DORADCA PODATKOWY
  PIOTR STRÓŻYNA

  GLIWICE ul. Łużycka 16
  Doradzając, pomagam
  Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria