SZKOLENIA I SEMINARIA


ZMIANY PODATKOWE NA 2018

w dniu 11.1.2018 odbędzie się szkolenie.

Lista uczestników zamknięta. W razie zainteresowania możliwe jest wyznaczenie kolejnego terminu - prosimy o kontakt.


Tematyka:

  • zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych
  • zmiany w VAT: wchodzące w życie od 1.1.2018 oraz planowane w późniejszym terminie, w tym kasy fiskalne
  • JPK
  • zmiany związane z ochrona danych osobowych; w tym zmiany w Kodeksie pracy
  • jedno konto bankowe w ZUS
  • pytania i odpowiedzi


Czas: od 10:00 - ok. 15:00

Miejsce: siedziba doradcy: Gliwice, ul. Łużycka 16, pok 130

Odpłatność: 200,- zł netto (bonifikata dla drugiej osoby z tej samej firmy - 50,- zł) - przelewem przed szkoleniem (*)

Dodatkowe informacje: poczęstunek, materiały, zaświadczenie

Zgłoszenia: doradca@strozyna.pl (liczba miejsc ograniczona!).


(*) - klienci stałych umów doradztwa - bezpłatnie, zgodnie z umową.


***


W razie zainteresowania przewidujemy zorganizowanie szkolenia 


PODATEK DOCHODOWY U ŹRÓDŁA

Program ramowy szkolenia

o  Rezydent a nierezydent

o  Ograniczony a nieograniczony obowiązek podatkowy

o  Pojęcie podatku uźródła

o  Identyfikacja usługodawcy – osoba fizyczna czy prawna

o  Rodzaj usług objętych opodatkowaniem u źródła

o  Moment powstania obowiązku podatkowego

o  Wysokość podatku

o  Podatek u źródła a koszty uzyskania przychodu

o  Zwolnienia i wyłączenia

o  Umowy u unikaniu podwójnego opodatkowania

o  Certyfikat rezydencji

o  Obowiązki płatnika: terminy, deklaracje

o  Przykłady

o  Interpretacje i wyroki sądów administracyjnych

o  Pytania i odpowiedzi

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia

Odpłatność (kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości 23%):

o  cena podstawowa: 250,- zł,

o  kolejna osoba z tej samej firmy: rabat 50,- zł

o wcześniejsza wpłata  (decyduje data wpływu na konto doradcy): rabat 50,- zł.

 

ZAPRASZAMY!!Czy jesteś już przygotowany na zmiany przepisów? 

Trzeba przypomnieć starą prawdę, że nieznajomość prawa szkodzi i jasno stwierdzić, że nie wystarczą już komentarze zamieszczane w prasie
lub internecie.
A to oznacza, że potrzebujesz wsparcia specjalisty.

Organizujemy cykle szkoleń podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian przepisów. Wyjaśniamy bardziej złożone zagadnienia.

Dodatkowo organizujemy szkolenia indywidualne, dotyczące problemów podatkowych interesujących danego klienta.


Doradca, mający za sobą duże doświadczenie dydaktyczne (praca na uczelni
oraz przeprowadzone liczne szkolenia) stara się w przystępny sposób wyjaśnić trudne
i złożone zagadnienia prawa podatkowego.


Serdecznie zapraszamy!DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria