SZKOLENIA I SEMINARIA


CYKL SZKOLEŃ Z OCHRONY DANYCH


 OSOBOWYCH


Przedstawiamy cykl szkoleń składający się z kilku modułów o różnym stopniu zaawansowania, przeznaczonych zarówno dla słuchaczy mających małą wiedzę w tej dziedzinie, jak i dla osób dobrze znających tematykę. Każdy z modułów może stanowić odrębne szkolenie, można też połączyć kilka z nich w spójny tematycznie ciąg edukacyjny.


Moduły:


A – Podstawy ochrony danych osobowych (3 godz. 97,- zł)


a)     Przesłanki ochrony i podstawy prawne

b)     Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

·        dane osobowe, w tym wrażliwe

·        przetwarzaniedanych

·        administratordanych

·        ABI/IOD (rola i obowiązki)

·        ASI

c)      Zasady przetwarzania

d)     Warunki dopuszczalności do przetwarzania

e)     Zgoda na przetwarzanie

f)      Prawa osób fizycznych

g)     Obowiązki administratora

h)     Dokumentacja

i)       Przekazywanie danych za zewnątrz organizacji zeszczególnym uwzględnieniem:

·        powierzeniaprzetwarzania

·        udostępnienia


B – Nowe obowiązki wynikające z RODO (3 godz. 247,-zł)


a)     Charakter i konstrukcja RODO

b)     Wytyczne Grupy Roboczej

c)      Prawa i wolności osób fizycznych

d)     Warunki dopuszczalności do przetwarzania

e)     Zgoda na przetwarzanie

f)      Najważniejsze obowiązki administratora

·        przetwarzaniezgodniezprzepisami

·        informacyjne

·        wdrożenie środków ochrony

·        dokumentacyjne

·        szacowanie ryzyka i DPIA (pojęcie i istota)

·        pozostałe

j)       Przekazywanie danych za zewnątrz organizacji zeszczególnym uwzględnieniem:

·        powierzeniaprzetwarzania(konstrukcjaumowy)

·        udostępnienia

g)     IOD (pozycja, prawa i obowiązki)


C – RODO- problemy i trudności (3 godz. 247,-zł)


a)     Obowiązki administratora

·        przetwarzaniezgodniezprzepisami

·        informacyjne(formyrealizacji)

·        wdrożenie środków ochrony

·        dokumentacyjne

·        szacowanie ryzyka i DPIA (przedstawienieprocedury)

·        upoważnienie/polecenieprzetwarzaniadanych

·        pozostałe

b)     Zgoda na przetwarzanie (cechy, warunkiudzielenia, formuły)

c)      Umowa powierzenia przetwarzania

d)     Rola i obowiązki podmiotu przetwarzającego

e)     Dokumentacja:

·        DPIA

·        rejestrowaniaczynnościprzetwarzania

·        rejestracjanaruszeń

·        pozostałe zagadnienia


D – Nielimitowane szkolenie z RODO  (godzina zakończenia zależy od zainteresowania i uznania uczestników, 497, zł)

wraz z warsztatem szacowania ryzyka (DPIA)


a) Audyt zgodności z RODO

wstępny

po wdrożeniu

okresowy

b) Procedura wdrożenia RODO

c) Propozycja procedury szacowania ryzyka i DPIA

dobór zespołu roboczego/wdrożeniowego

inwentaryzacja procesów

określenie kryteriów dla procesów

opis procesów

szacowanie ryzyka dla procesów

decyzja realizacji DPIA

inwentaryzacja zasobów

przyporządkowanie zasobów do procesów

określenie poziomu ryzyka dla zasobów

wyznaczenie poziomu akceptowalności ryzyka dla zasobu

postępowanie z ryzykiem dla zasobów (warianty rozwiązań)

wdrożenie

d) Ćwiczenia praktyczne

e) Dokumentacja

DPIA

rejestrowania czynności przetwarzania

rejestracja naruszeń

pozostałe elementy

f) Pytania i odpowiedzi, konsultacjeCeny ze zniżką za kilka modułów w przypadku jednoczesnego zamówienia:

1.      B + C: 447,- zł

2.      B + D: 697,- zł

3.      C + D: 697,- zł

4.      B + C + D: 897,- zł


Zniżki/ bonifikaty (nie dotyczą modułu A):

1.      Dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy:50,- zł za każdy z modułów, w których uczestniczy

2.      Za przedpłatę pełnej należności zamówienia w terminie określonym przez doradcę: 50,- zł


Wszystkie ceny w kwotach netto.


Terminy:


Moduł A. 13.04.18, godz.: 8:30- 11:30

Moduł B. 13.04.18, godz.: 12:30- 15:30

18.04.18, godz.: 8:30- 11:30

Moduł C. 18.04.18, godz.: 12:30- 15:30

Moduł D. 20.04.18, godz.: 9:00- unlimited 

 


***


Seminarium nowych obowiązków zawartych w RODO.


Tematem dominującym będzie omówienie podstawowych zagadnień związanych z rozporządzeniem, a zwłaszcza obowiązków administratora (organizacji).Przedstawimy sposób przygotowania się do nowej sytuacji prawnej (wdrożenie RODO). Poruszymy także kwestię obowiązków inspektora ochrony danych (IOD).


Najbliższe terminy:

- 15.03, godz. 10:00 – brak miejsc

- 27.03, godz. 10:00 – brak miejsc

 -28.03, godz. 10:00 -- brak miejsc

- 06.04, godz. 11:30 – ostatnie wolne miejsca!!

- 10.04, godz. 10:00 -- brak miejsc.

 

Spotkanie odbędzie się w pokoju nr 130 (I piętro)

Ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

 

Zgłoszenia: kancelaria@strozyna.pl

W symbolicznej opłacie 37 zl (brutto) za osobę uwzględniamykoszty organizacyjne oraz materiałów, które Państwo otrzymają.


***


ZMIANY PODATKOWE NA 2018

W razie zainteresowania przewidujemy przeprowadzenia szkoleniaTematyka:

  • zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych
  • zmiany w VAT: wchodzące w życie od 1.1.2018 oraz planowane w późniejszym terminie (split payment), w tym kasy fiskalne
  • JPK
  • zmiany związane z ochrona danych osobowych; w tym zmiany w Kodeksie pracy
  • jedno konto bankowe w ZUS
  • pytania i odpowiedzi


Czas: od 10:00 - ok. 15:00

Miejsce: siedziba doradcy: Gliwice, ul. Łużycka 16, pok 130

Odpłatność: 250,- zł netto (bonifikata dla drugiej osoby z tej samej firmy - 50,- zł) - przelewem przed szkoleniem (*)

Dodatkowe informacje: poczęstunek, materiały, zaświadczenie

Zgłoszenia: doradca@strozyna.pl (liczba miejsc ograniczona!).


(*) - klienci stałych umów doradztwa - bezpłatnie, zgodnie z umową.


***


W razie zainteresowania przewidujemy zorganizowanie szkolenia 


PODATEK DOCHODOWY U ŹRÓDŁA

Program ramowy szkolenia

o  Rezydent a nierezydent

o  Ograniczony a nieograniczony obowiązek podatkowy

o  Pojęcie podatku uźródła

o  Identyfikacja usługodawcy – osoba fizyczna czy prawna

o  Rodzaj usług objętych opodatkowaniem u źródła

o  Moment powstania obowiązku podatkowego

o  Wysokość podatku

o  Podatek u źródła a koszty uzyskania przychodu

o  Zwolnienia i wyłączenia

o  Umowy u unikaniu podwójnego opodatkowania

o  Certyfikat rezydencji

o  Obowiązki płatnika: terminy, deklaracje

o  Przykłady

o  Interpretacje i wyroki sądów administracyjnych

o  Pytania i odpowiedzi

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia

Odpłatność (kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości 23%):

o  cena podstawowa: 250,- zł,

o  kolejna osoba z tej samej firmy: rabat 50,- zł

o wcześniejsza wpłata  (decyduje data wpływu na konto doradcy): rabat 50,- zł.

 

ZAPRASZAMY!!Czy jesteś już przygotowany na zmiany przepisów? 

Trzeba przypomnieć starą prawdę, że nieznajomość prawa szkodzi i jasno stwierdzić, że nie wystarczą już komentarze zamieszczane w prasie
lub internecie.
A to oznacza, że potrzebujesz wsparcia specjalisty.

Organizujemy cykle szkoleń podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian przepisów. Wyjaśniamy bardziej złożone zagadnienia.

Dodatkowo organizujemy szkolenia indywidualne, dotyczące problemów podatkowych interesujących danego klienta.


Doradca, mający za sobą duże doświadczenie dydaktyczne (praca na uczelni
oraz przeprowadzone liczne szkolenia) stara się w przystępny sposób wyjaśnić trudne
i złożone zagadnienia prawa podatkowego.


Serdecznie zapraszamy!DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria