WAŻNE


ZMIANY PODATKOWE NA 2018

zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Bliższe informacje w zakładce SZKOLENIA I SEMINARIA.


***


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !! 


 Poniżej tematyka najpopularnieszych wśród klientów szkoleń, które także powtórzymy:


W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ROLA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 

Uwzględniono najnowsze przepisy

1.     Wprowadzenie:

1.1.  Jakiekorzyści uzyskujemy z wdrożenia systemu ODO

1.2.  Jakichzagrożeń unikamy po wdrożeniu ODO

 

2.     Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

2.1.  Kogoobowiązują przepisy dotyczące ODO

2.2.  Pojęciedanych osobowych; w tym tzw. dane wrażliwe

2.3.  Zbiórdanych osobowych

2.4.  Corozumiemy przez przetwarzanie danych osobowych

2.5.  Jakiedane podlegają ochronie i których danych nie trzeba chronić

2.6.  Administratordanych osobowych (ADO)

2.7.   Administrator bezpieczeństwainformacji (ABI); ranga ABI w świetlenajnowszych przepisów;

2.8.  Zgodana przetwarzanie

2.9.  Zbiorydoraźne

2.10.                  Systeminformatyczny

2.11.                  Powierzenieprzetwarzania a udostępnienie

 

3.     Podstawowe akty prawne

3.1.  Ustawa

3.2.  Podstawowerozporządzenie

3.3.   Najnowsze rozporządzenia

 

4.     Dopuszczalność (legalność) przetwarzania danych, w tym danych wrażliwych:

4.1.  Warunkidopuszczalności do przetwarzania

 

5.     Rejestracja zbiorów:

5.1.  Koniecznośćrejestracji

5.2.  Ktorejestruje

5.3.   Wyłączenia z obowiązku rejestracji

 

6.      Administrator bezpieczeństwa informacji

6.1.   Wymogi formalne

6.2.   Sposób powołania

6.3.   Rejestracja administratorów bezpieczeństwa informacji

6.3.1.     Zasady i sposób rejestracji

6.3.2.     Skutki rejestracji i braku rejestracji

6.3.3.     Przepisy przejściowe

 

6.4.   Szczególne obowiązki ABI

6.4.1.     Prowadzenie rejestru zbiorów

6.4.2.     Sprawdzenie stanu bezpieczeństwa i sprawozdanie roczne

6.4.3.     Obowiązki bieżące

 

7.     Zasady przetwarzania i ochrony danych ze szczególnym uwzględnieniemsystemów informatycznych:

7.1.  Upoważnieniado przetwarzania

7.2.  Szczególneregulacje dla systemu informatycznego – rozporządzenie wykonawcze

7.3.  Rodzajezabezpieczeń

7.4.  Zasadypowierzenia przetwarzania podmiotowi trzeciemu

7.5.  Udostępnieniedanych (kiedy i komu można udostępnić)

7.6.  Obowiązkiinformacyjne i prawa osób, których dane dotyczą.

 

8.     Identyfikacja i wyodrębnianie zbiorów danych osobowych – poszczególneetapy

8.1.  Nazwai określenie zbioru

8.2.  Celprzetwarzania

8.3.  Środkii sposób przetwarzania (programy zastosowane do przetwarzania)

8.4.  Zakresprzetwarzanych danych

8.5.  Strukturazbioru

8.6.  Sposóbprzepływu danych pomiędzy systemami (Innymi zbiorami)

8.7.  Obszarprzetwarzania - lokalizacja (budynki i pomieszczenia)

8.8.  Podstawaprawna przetwarzania

8.9.  Rejestracjazbioru – czy rejestrować (ewentualnie podstawa braku konieczności rejestracji)

8.10.                  Zabezpieczenia

8.11.Osoby uprawnione do przetwarzania

 

9.     Dokumentacja ODO w świetle wymagań ustawodawcy:

9.1.  Politykabezpieczeństwa

9.2.  Instrukcjazarządzania systemem informatycznym (rola ASI)

9.3.  Dokumentytowarzyszące

 

10.  Kontrola i sankcje GIODO:

10.1.                  Kontrola(jak wygląda, kiedy należy się jej spodziewać)

10.2.                  Sankcjekarne

 

11.  Outsourcing ODO:

11.1.                  Przygotowaniedokumentacji i procedur

11.2.                  Funkcje ABI

11.3.                  FunkcjeASI

 

12.  Omówienie wybranych przykładów zzakresu ODO.

 

13.   Pytania i odpowiedzi.


Osoby zainteresowane szkoleniem  proszone są o kontakt:

kancelaria@strozyna.pl

bądź telefonicznie: 505-055-065


Informacje ogólne:

Prowadzący:

Piotr Stróżyna- doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, nr wpisu na listę doradców podatkowych 06787.

Termin i godzina szkolenia:

Zostanie podany po ustaleniu

Miejsce szkolenia:

GLIWICE (szczegółowy adres zostanie podany do wiadomości osób zainteresowanych w późniejszym terminie).


W I kwartale 2017 przewidziany jest kurs dla ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

Blioższe informacje już wkrótce.


DORADCA PODATKOWY
PIOTR STRÓŻYNA

GLIWICE ul. Łużycka 16
Doradzając, pomagam
Doradztwo podatkoweDoradztwo gospodarczeDokumentacja podatkowaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ochrona danych osobowychWnioski o dotacjeOprogramowanie i usługi InformatyczneSzkolenia i seminaria